Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Literatuur/Fictie

Wie niet lezen wil moet schrijven. Een onderzoek naar de invloed van productieve literatuureducatie op receptieve vaardigheden en attitudes.

25-7-2017

​Lammers, E. (2010). Wie niet lezen wil moet schrijven. Een onderzoek naar de invloed van productieve literatuureducatie op receptieve vaardigheden en attitudes. Amsterdam: Stichting Lezen.

​In deze scriptie is onderzocht of productieve literatuureducatie (schrijven en lezen) invloed heeft op receptieve vaardigheden en de houding ten opzichte van literatuur. 

Een vergerlijking tussen de vaardigheden die nodig zijn om kunst te interpreteren en begrijpen en de vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpen en interpreteren van literatuur is gemaakt. Vaardigheden blijken deels overeen te komen.