Lopende projecten

 

Sector
  • Wo
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie

Why Education Needs Linguistics (And Vice Versa).

31-7-2017

​Hudson, R. (2004). Why Education Needs Linguistics (And Vice Versa). Journal of Linguistics, 40(1), 105-130.

​In dit artikel wordt beargumenteerd waarom onderzoek in de linguistiek belangrijk is voor het onderwijs. Daarbij moet echter ook de impact van onderwijs op de linguistiek worden bekeken. Niet al het onderzoek hoeft gericht te zijn op de onderwijskundige context, maar het is wel van belang om ook onderzoek te doen dat wel is afgestemd. 

Contactpersoon