Lopende projecten

 

Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Woordenschat
 • Argumentatie vaardigheden
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Verslagbundel 29ste Conferentie Onderwijs Nederlands

26-11-2015

​Mottart, A. & S. Vanhooren (red.)

ISBN

978-90-382-2548-7

​De Conferentie Onderwijs Nederlands richt zich op leraren die Nederlands geven in verschillende typen onderwijs en vindt jaarlijks afwisselend plaats in Nederland en Vlaanderen. De presentaties zijn praktijkgericht en innoverend. Naast onderzoekers en opleiders krijgen zoveel mogelijk leraren het woord. In deze bundel wordt verslag gedaan van de presentaties die in 2015 gehouden zijn op de conferentie die op 13 en 14 november in Tilburg plaatsvond. De presentaties zijn gericht op de volgende doelgroepen: basisonderwijs, lerarenopleiding basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, Lerarenopleiding Hoger onderwijs en Taal- en letterkunde. Naast het onderwijs Nederlands voor deze specifieke doelgroepen kwamen op de conferentie de thema's literatuuronderwijs, leesbevordering, taalbeschouwing en taalgebruik en  onderwijsinnovatie aan bod.

Contactpersoon