Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Literatuur/Fictie
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang

Verborgen talenten. Jeugdliteratuur op school

7-12-2016

​Mooren, P., Ghonem-Woets, K., Koeven, E. van, Kurvers, J. & Verschuren, H. (eds) (2012) Verborgen talenten. Jeugdliteratuur op school. Bussum: Coutinho.

ISBN

9046902889

​Handboek om leraren te helpen expertise te ontwikkelen op het gebied van veelzijdig inzetten van jeugdliteratuur in de klas. Het boek bestaat uit drie delen.

  1. Het inleidende deel 1 schetst de achtergrond van deel 2 en 3.
  2. In deel 2 gaan de auteurs uitgebreid in op de theorie en praktijk van de leesontwikkeling, en jeugdliteratuur.
  3. Deel 3 laat zien hoe jeugdliteratuur kan worden ingezet in het basisonderwijs.

De leraar kan leerlingen kennis laten maken met verschillende literaire genres om zo hun literaire smaak en taalvaardigheid te ontwikkelen en leesplezier te bevorderen. En er kan meer. Want je kunt jeugdliteratuur verbinden met alle vakken. Zo kun je bijvoorbeeld een tijdsbeeld oproepen (geschiedenis), verre reizen maken (aardrijkskunde), tijdsduur berekenen (rekenen), een logboek maken (natuuronderwijs) en discussiëren over goed en kwaad (levensbeschouwing). Door op deze wijze met jeugdliteratuur te werken, kunnen cognitieve, esthetische en ethische onderwijsdoelen gecombineerd worden. Zo kunnen de verborgen talenten van leerlingen tot uiting komen.

Verborgen talenten is geschreven voor leraren basisonderwijs (in opleiding). Het boek sluit naadloos aan bij de onderdelen van de Kennisbasis Nederlands die betrekking hebben op jeugdliteratuur en leesbevordering. De ondersteunende website bij het boek bevat onder meer opdrachten, titellijsten met aanbevolen jeugdliteratuur, achtergrondmateriaal en verdiepende teksten.

Contactpersoon