Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Genredidactiek
  • Taalgericht vakonderwijs

Verbeteren van schijfvaardigheid in de mens- en maatschappijvakken

26-10-2015

​Drie, J.van (red.)(2015). Verbeteren van schrijfvaardigheid in de mens- en maatschappijvakken. Handreiking voor opleiders en docenten. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

ISBN

978-94-90147-14-3

​Deze publicatie is gericht op het ontwikkelen van schrijfvaardigheid binnen de mens- en maatschappijvakken. Centrale vraag: hoe kun je in het basis- en voortgezet onderwijs werken aan zowel vakspecifieke vaardigheden als aan schrijfvaardigheid?

Leerlingen schrijven veel bij de mens- en maatschappijvakken , maar ze vinden het ook vaak lastig om hun redeneringen goed op schrift te stellen. Docenten vinden de teksten of antwoorden vaak niet goed geformuleerd en onsamenhangend. De vraag is vervolgens hoe je als docent aandacht kunt geven aan schrijfvaardigheid op zodanige wijze dat het vakspecifiek denken en redeneren ondersteund wordt. In deze publicatie worden daar handreikingen voor gegeven, onder andere in de vorm van concrete lesvoorbeelden geschiedenis, aardrijkskunden en economie in zowel in primair als voortgezet onderwijs.