Lopende projecten

 

Sector
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Vernieuwing examenprogramma's

Vensters op vakontwikkeling

27-6-2017

Aalsvoort, M. van der. (2016). Vensters op vakontwikkeling. De betwiste invoering van taalkunde in het examenprogramma Nederlands havo/vwo (1988-2008). Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen.

ISBN

978-90-9029968-6. 267

In 1988 adviseerde voor het eerst in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis een breed samengestelde vakcommissie (CVEN) over een nieuw examenprogramma Nederlands havo/vwo. Een van haar adviezen ging over het onderdeel taalkunde; dat zou als experiment in het schoolexamen Nederlands voor vwo opgenomen moeten worden. Dit CVEN-advies vormde het startschot van een twintig jaar durende strijd om de invoering van taalkunde. Waarom duurde acceptatie van dit examenonderdeel zo lang? Wat maakte taalkunde tot zo’n omstreden onderdeel van het schoolvak Nederlands, terwijl het wel deel uitmaakte van de neerlandistiek? Dit onderzoek reconstrueert twintig jaar curriculumontwikkeling van het schoolvak Nederlands in het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt eerst gekeken naar de rol van de actoren in het krachtenveld van advisering en besluitvorming. Vervolgens wordt geanalyseerd welke rol de relatie tussen schoolvak en vakwetenschap speelt in de argumenten voor of tegen taalkunde. Tot slot wordt nagegaan hoe de relatie tussen kennis en vaardigheden de discussie over taalkunde beïnvloedt. Het onderzoek biedt daarmee meer inzicht in het proces van curriculumontwikkeling op macroniveau en levert een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van het schoolvak Nederlands.