Lopende projecten

 

Van woordjes tot wereldliteratuur

17-11-2016

​Huysmans, F. (2013). Van woordjes naar wereldliteratuur; De leeswereld van kinderen van 7-15 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

​Deze studie probeert meer grip te krijgen op de veranderingen in het lezen met het klimmen van de leeftijd en of die veranderingen tussen jongens en meisjes verschillen. In deze tijd ondergaan hun levens ingrijpende veranderingen, en dat is niet anders als het aankomt op het lezen van boeken. Het ‘leren om te lezen’ maakt plaats voor het ‘lezen om te leren’. De boekjes met grote blokletters en eenvoudige drie- en vierletterige woorden veranderen in serieuze leerboeken met een hoge complexiteit. Ook verschuift hun aandacht langzaam van verhalende kinderboeken naar ‘young adult literatuur’ en – op de hogere schoolniveaus – volwassen literatuur.

Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) hebben Frank Huysmans opdracht gegeven voor een onderzoek onder kinderen tussen de 7 en 15 jaar. Het gaat om een verdiepende analyse van een dataset die in oktober 2012 is verkregen binnen de driemaandelijkse peilingen van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak. De vraag was in eerste instantie of de terugloop in belangstelling voor lezen als een breuk of kloof tussen bijvoorbeeld basis- en voortgezet onderwijs is te lokaliseren, of dat de afname in de leesbelangstelling geleidelijker plaatsvindt. De bevindingen in dit onderzoek wijzen op het laatste. Er is geen kloof zichtbaar geworden tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Waar in de midden- en bovenbouw van de basisschool het leuke, creatieve, frivole aspect van het lezen overheerst, verschuift de balans langzaam naar het functionele aspect. Alles overziend, concludeert Huysmans, lijkt er vooralsnog geen reden te zijn om de kennismaking met het lezen in de basisschool anders dan met boeken (boekjes) te laten verlopen. De auteur sluit af met enkele aanbevelingen voor nader onderzoek.