Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Curriculummonitoring & -evaluatie
Trefwoorden
  • Vakspecifieke trendanalyse

Vakspecifieke trendanalyse Nederlands 2015

18-3-2016

​Leeuw, B. van der (red), Hoogeveen, M., Jansma, N., Langberg, M., Meestringa,T., Prenger, J. &  Ravesloot, C. (2016). Vakspecifieke trendanalyse Nederlands. Enschede: SLO.

Voor het schoolvak Nederlands voert SLO periodiek een trendanalyse uit. De trendanalyse 2015 beschrijft voor alle onderwijssectoren (po en vo) de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands.

Naast de stand van zaken brengt de trendanalyse thema's en ontwikkelingen in kaart die in de komende jaren aandacht verdienen.
De publicatie is als volgt opgebouwd:

  • Hoofdstuk 1 beschrijft wat we bedoelen met 'het schoolvak Nederlands'. Wat is het beleid en wat zijn de wettelijke kaders? Ofwel de 'rationale van het vak Nederlands'.
  • Hoofdstuk 2 geeft de stand van zaken van het schoolvak Nederlands weer aan de hand van een 'BUG-analyse'. Zo'n analyse maakt een onderscheid tussen het Beoogde curriculum (van de beleidsmakers en de leermiddelen), het Uitgevoerde curriculum (zoals het in de klas tot stand wordt gebracht) en het Gerealiseerde curriculum (in termen van leerresultaten en leerervaringen).
  • Hoofdstuk 3 presenteert een overzicht van ontwikkelingen (trends) en aandachtspunten die uit de BUG-analyse naar voren komen.
  • Hoofdstuk 4 schetst oplossingen voor de gesignaleerde aandachtspunten in de vorm van drie perspectieven voor toekomstig ontwikkelwerk: geïntegreerd taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs en genredidactiek.
Contactpersoon