Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Tussendoelen mondelinge communicatie

26-10-2015

Biemond, H., Verhoeven, L .en Litjens, P. (2009). Tussendoelen mondelinge communicatie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

ISBN

97890 7752 921 8

Dit  boek beschrijft helder welke stappen kinderen zetten in hun ontwikkeling van mondelinge communicatie. Het onderwijs in mondelinge communicatie bestaat uit acht helder beschreven leerlijnen, met elk concrete tussendoelen, de ‘mijlpalen’ van een leerlijn. Het zijn de ankerpunten voor leerkrachten, waarmee ze grip houden op het mondelinge taalleerproces van het kind en kunnen bijsturen waar dat nodig is. Bovenal geeft het boek inspirerende voorbeelden en praktische suggesties voor mondeling taalonderwijs en een taalstimulerende inrichting van de ruimte op school.

Contactpersoon