Lopende projecten

 

Sector
  • Groep 4
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Tussendoelen gevorderde geletterdheid; leerlijnen voor groep 4 tot en met 8

24-7-2017

​Biemond, H. & Zandt, R. van het (2013). Tussendoelen gevorderde geletterheid; Leerlijnen voor groep 4 tot en met 8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands

ISBN

978 90 7752 902 7

​​Met dit boek vol praktische voorbeelden kunnen leerkrachten inspiratie opdoen voor een effectieve, taalrijke aanpak en inrichting van hun taalonderwijs en krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van gevorderde geletterdheid van kinderen.​

Het boek beschrijft helder welke stappen kinderen zetten op weg naar geletterdheid. Vormgeven aan gevorderde geletterdheid in groep 4-8 bestaat uit acht helder beschreven leerlijnen, met elk concrete tussendoelen, de ‘mijlpalen’ van een leerlijn. Het zijn de ankerpunten voor leerkrachten, waarmee ze grip houden op het taalleerproces van het kind en kunnen bijsturen waar dat nodig is. Bovenal geeft het boek inspirerende voorbeelden en praktische suggesties voor interactief taalonderwijs en een taalstimulerende inrichting van de ruimte op school.