Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden

Turkish is not for learning, miss. Valorizing linguistic diversity in primary education.

31-7-2017

​Jordens, K. (2016). Turkish is not for learning, miss. Valorizing linguistic diversity in primary education. Leuven: KU Leuven.

In dit onderzoek is nagegaan wat er gebeurt als meertalig Turks-Nederlandse kinderen uit een school met 'enkel-Nederlands-beleid' toegestaan wordt om hun moedertaal, Turks, te gebruiken tijdens groepswerk.​ Gebruiken ze Turks in deze nieuwe omstandigheden? En als dat zo is, hoeveel van welke taal wordt er ingezet en voor welke doeleinden? Hoe vloeien Turks en Nederlands door elkaar? En hoe ervaren meertalige leerlingen zelf hun talengebruik?

De moedertaal bleek in groepswerk een zinvolle rol te spelen, zonder het Nederlands te verdringen.Leerlingen gebruikten Nederlands en Turks flexibel door elkaar, maar op een manier waardoor ze hun communicatie optimaliseerden. Ze gebruikten Turks om elkaar te troosten, grapjes te maken en te overtuigen om verder mee te werken, maar ook – vaak in een mix met Nederlands – om aan de taak te werken. Uit de interviews met de leerlingen bleek dat ze het erg waardeerden dat ze hun moedertaal mochten inzetten, maar dat ze ook erg veel belang hechtten aan hun kennis en gebruik van het Nederlands. Als het van hen afhing, wordt er op school vooral Nederlands gesproken, maar wordt de houding tegenover Turks (en andere moedertalen) wel toleranter. Turks op de speelplaats zouden ze fijn vinden, en Turks mogen gebruiken om elkaar te helpen in de klas ook.


 

Contactpersoon