Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Nederlands
 • Bewegingsonderwijs
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Alle moderne vreemde talen
 • Alle beroepsgerichte sectoren
 • Mens en maatschappij (leergebied)
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Toetsing
Trefwoorden
 • Leerdoelen
 • Leerlijn
 • formatief evalueren
 • feedback

Toetsrevolutie

10-1-2017

Kneyber, R. & Sluijsmans, D. (2016). Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

Toetsen als onderdeel van het leerproces om het onderwijs en de leerprocessen te verbeteren en om leerlingen meer eigenaarschap te bieden in het onderwijs waaraan ze deelnemen. In dit boek beschrijven docenten, wetenschappers en experts hoe ze in hun dagelijkse (les)praktijk werken aan een feedbackcultuur waarin fouten maken mag en moet.

In de beschouwing benadrukken de auteurs dat de implementatie van formatieve evaluatie een complex proces is, waarbij uitwerking vanuit een gezamenlijke visie cruciaal is en alle aspecten van het curriculaire spinnenweb (inhouden, doelen, middelen, tijd, etc.) betrokken zijn.

Voor het vak Nederlands heeft Gerdineke van Silfhout, werkzaam bij SLO, het hoofdstuk Continue leren bij het vak Nederlands (p.87-107) geschreven waarin zij de opbrengsten van docenten Nederlands op vijf pilotscholen uitgebreid en met veel concrete voorbeelden en handvatten beschrijft.