Lopende projecten

 

Vakgebied
  • Nederlands

jaargang 9 nummer 13

26-9-2018

NB. Vanaf september 2018 wordt Tijdschrift Taal door Uitgeverij Van Gorcum uitgegeven. De inhoud van Tijdschrift Taal is daardoor allen beschikbaar voor abonnees.


 

​Pagina ​Titel ​Download
​3Inhoud ​►
​2​Van de redactie ​►
​4​Nederlands als tweede taal: Een onderzoek naar de relatie tussen interactiestijlen en taalverwerving bij kleuters | Carolien Frijns
​8​Het begrijpend leesonderwijs en de leesprestaties van Nederlandse en Vlaamse leerlingen met elkaar vergeleken, PIRLS-2016 |  Mirjam Snel
​11​Column
​12​Het aanleren van leesstrategieën in het vmbo om begrijpend lezen te bevorderen. Het belang van een goede implementatie. | Mariska Okkinga
​17​Blikvangers
​18​Taalverschillen in de klas. Hoe besteed je als leraar aandacht aan de moedertaal van leerlingen? | Sterre Leufkens, Jantien Smit en Margot Mol
​22​Werken aan taaldenkgesprekken in W&T. Een didactisch model voor pabostudenten en leerkrachten | Resi Damhuis en Anne-Christien Tammes
​28​Klank-tekenkoppelingen verkennen. Doelbewust én kleutervriendelijk | Astrid Geudens, Eline Van Kerckhove, & Marjolein Noé
​31Agenda​

Contactpersoon