Jaargang 7 - nummer 11

17-1-2017
​PaginaTitel​​Download
​2​Colofon​►
​5​Van de redactie
​6​Meertaligheid: een oordeel of een voordeel? | Carla van Hengel-van Esch​►
​12​De Bibliotheek op school stimuleert lezen | Thijs Nielen en Adriana Bus
​16​Het stimuleren van executieve functies tijdens de voorbereidende leesles in groep 1-2 | Mirjam Snel en Saskia Versloot
​20​Haal de Turkse leesboekjes maar van zolder! | Lidy Kuipers
​22​Burgerschapsvorming & taalontwikkeling | Madeleine Gibson
​26

​Talen naar rekenen en rekenen op taal 
Rekentaal bevordert het oplossen van non-routine rekenopgaven en vice versa | Marjolein Kool

​34​Goed taalonderwijs biedt kansen aan alle leerlingen 
Bloggen over taal en lezen | Anneke Smits en Erna van Koeven
​40​Blikvangers
​42​Agenda