Jaargang 6 - nummer 9

3-12-2015
PaginaTitelDownload
2Colofon►​
5Van de redactie
6Even voorstellen​
8

Verhalen leren schrijven | Eric Besselink en Eline Seinhorst

Bijlage: Leerlijn verhalen schrijven groep 4-8
Bijlage: Tools leernetwerk 'Verhalen leren schrijven'


​16​Ontwikkeling in de schrijfvaardigheid van een- en meertalige leerlingen in het vmbo: De rol van linguïstische kennis, vloeiendheid en metacognitieve kennis | Mirjam Trapman en Amos van Gelderen 
​24​Ruimte voor leren | Albert Walsweer
​31​Prentenboeken en interactiemogelijkheden: Aanknopingspunten om het denken te stimuleren | Myrte Gosen
36Column: De vrijheid van taalonderwijs in het geding | René Berends
38Formatieve evaluatie in het leesonderwijs | Carmen Damhuis
43Datafeedback helpt! Hoe de professionele ontwikkeling van aankomende leerkrachten kan worden versneld door datafeedback | Thoni Houtveen, Henk van den Hurk en Marije Neven-Hummel
​51​De leesontwikkeling van kinderen in groep 3: Een onderzoek naar de ontwikkeling van woordherkenning | Mirjam Snel​►
​55​Het eerste jaar van de Eindtoets PO: Besluitvorming, invoering en de uitwerking van het onderdeel taal | Joanneke Prenger en Madeleine Gibson
63Blikvangers
65Agenda