Jaargang 3 - nummer 5

27-10-2015
Pagina Titel Download
2Colofon
5Van de redactie
6Tweetalig onderwijs voor allochtonen: heeft het wel een meerwaarde? | Sven Sierens
14Vanzelfsprekend meertalig. Naar meertaligheid in het leerplan - deel 1 | Anita Oosterloo
25Meertalig onderwijs – geen luxe, maar vanzelfsprekend en noodzakelijk | Alex Riemersma
32T2PR bij jonge absolute beginners: een omweg 
waard? | Hanneke Pot
39Engels in het basisonderwijs: een vak in ontwikkeling | Annette Thijs
44Een goede start is niet voldoende. Doorlopende Leerlijnen Taal en Molukse leerlingen | Janetta Ninkeula
49Column: Eens tweetalig altijd tweetalig? | Anneli Schaufeli
50Schraalhans keukenmeester in het leesonderwijs.
Een oproep tot een actieplan leesmotivatie | René Berends
56Socrates in de basisschool | Ingeborg Landuyt
60Literaire gesprekken in groep 7 en groep 8 van de basisschool.
Een onderzoek naar stimulering van literaire competentie | 
Gertrud Cornelissen, Maarten Dolk, Dick Schram
69Blikvangers
71Agenda ​​