Jaargang 2 - nummer 3

27-10-2015
PaginaTitelDownload
2Colofon
5Van de redactie
Taalbeschouwingsonderwijs, wat is dat? Een overzicht van empirisch onderzoek in Nederland | Helge Bonset
16Je praat toch ook over het weer?
Taalbeschouwing als metacommunicatie | Jan Berenst
22Begrijpend leesonderwijs: zin en onzin | René Berends
30Emancipatie van het grammaticaonderwijs | Peter-Arno Coppen
34Talensensibilisering in het basisonderwijs: Op een positieve manier omgaan met talen in de klas | Sofie Jonckheere
42Blikvangers
44Column: Springen met zonder voeten | Els Moonen
45Participatie en gezamenlijke kennisconstructie
als basis voor (goed) taalonderwijs | Albert Walsweer
54Een eindtoets taal voor de pabo. Verslag van de mini-conferentie ‘Taal meten’ over implementatie en toetsing van de kennisbasis Nederlands | Nanke Dokter en Mathilde van Vliet
58Zo leer je kinderen (lezen en) spellen! | José Schraven
61Ben ik veranderd met -d of -t? Het Taalbureau van het Departement Lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Limburg | Guido Cajot
65Agenda
​​