Tijdschrift Taal

27-10-2015
Tot voor kort werd Tijdschrift Taal kosteloos door SLO verspreid onder alle opleiders Nederlands van het primair onderwijs en onderwijsadviseurs van schoolbegeleidingsdiensten. Door bezuinigingen is dit echter niet meer mogelijk. Om het tijdschrift niet verloren te laten gaan, is gezocht naar een andere oplossing. 
 

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum

De redactie van Tijdschrift Taal is verheugd dat het gelukt is om een uitgeverij te vinden die samen met hen – zonder financieel winstoogmerk – verder wil met Tijdschrift Taal: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Via hen zal Tijdschrift Taal twee keer per jaar blijven verschijnen. De redactie blijft onafhankelijk en zorgt dat in het tijdschrift aandacht wordt besteed aan good practices, aan recente wetenschappelijke inzichten en aan de legitimering van keuzes rond taal in het primair (en soms voortgezet) onderwijs. Zo kunnen we met vakgerelateerde informatie en voorbeelden die het tijdschrift biedt, opleiders en begeleiders blijven inspireren om samen te werken aan de verbetering van het taalonderwijs.

Het eerste nummer dat via Van Gorcum verspreid zal worden, verschijnt 25 september 2018. Wilt u Tijdschrift Taal vanaf september 2018 blijven ontvangen? Meld u dan aan voor een betaald abonnement. Daarmee heeft Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum ook meteen uw gegevens om het tijdschrift toe te sturen.

 
Tijdschrift Taal Particulier abonnement
SCHOOLJAAR 2018-2019 (introductieprijs 1e jaar)
De korting voor het eerste jaar is € 10,-. Na het eerste jaar wordt de prijs automatisch aangepast.
€ 25,00​2 edities
Particulier abonnement Buitenland |
SCHOOLJAAR 2018-2019 (introductieprijs 1e jaar)
De korting voor het eerste jaar is € 10,-. Na het eerste jaar wordt de prijs automatisch aangepast.
€ 35,00  ​​2 edities
​Instellingsabonnement
SCHOOLJAAR 2018-2019
Extra exemplaren voor instellingen mogelijk tegen gereduceerd tarief van € 11,- per extra exemplaar. Neemt u hiervoor contact op via klantenservice@vangorcum.nl.
€ 57,50​​2 edities
Tijdschrift Taal Instellingsabonnement Buitenland
SCHOOLJAAR 2018-2019
​€ 69,00​​2 edities

Publiceren in Tijdschrift Taal

Wilt u zelf graag een inhoudelijke bijdrage leveren aan Tijdschrift Taal? Neem dan contact op met de redactie. Uw voorstel wordt in de eerstvolgende redactievergadering besproken. Via een van de redactieleden krijgt u vervolgens uitsluitsel of het item dat u heeft aangedragen wel of (nog) niet interessant is voor een verdere artikeluitwerking.