Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Vakspecifieke trendanalyse Nederlands

24-3-2016

In de vakspecifieke trendanalyse Nederlands vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten in het curriculum van Nederlands. Deze trendanalyse omvat het primair en voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Op deze website kunt u vinden wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn, en wat de uitdagingen zijn waar het onderwijs op leerplanniveau voor staat.

 • Welke informatie staat er in de trendanalyse voor het schoolvak Nederlands?
 • Wat is - op basis van een BUG analayse - de stand van zaken van het schoolvak Nederlands?
 • Wat zijn de uitdagingen voor het schoolvak Nederlands?
 • Wat is de relatie tussen de vakspecifieke trendanalyse Nederlands en andere door SLO uitgevoerde analyses op het curriculum?

In 2015 verscheen de eerste vakspecifieke trendanalyse Nederlands (VTA Nederlands). In de 2017 de tweede. De informatie op deze website is gebaseerd op de meest recente versie.

Vakspecifieke trendanalyse van SLO

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied. Er zijn dus voor alle vakgebieden publicaties met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. Het gaat in een trendanalyse om:

 • de stand van zaken van het beoogde curriculum, zoals dat is beschreven is in officiĆ«le documenten;
 • het uitgevoerde curriculum, zoals geĆÆnterpreteerd door leraren en uitgevoerd in de schoolpraktijk; 
 • het gerealiseerde curriculum, zoals ervaren door leerlingen en docenten en blijkt uit de resultaten.

Daarnaast worden ontwikkelingen binnen het curriculum van het vakgebied en actuele ontwikkelingen vanuit beleid, praktijk en wetenschap die implicaties kunnen hebben voor het vakgebied beschreven. Elke trendanalyse wordt afgesloten met curriculaire uitdagingen.