Lopende projecten

 

Sector

 • Po

Vakgebied

 • Nederlands

Vakinhoud

 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid

Zelf aan de slag

26-7-2017
​Zelf je taalonderwijs meer in samenhang aanbieden? Ontwerp zelf lessen of doe aanpassingen op je methodelessen.
 1. Zelf lessen ontwerpen
 2. Een les uit de taalmethode aanpassen

1. Zelf lessen ontwerpen

We onderscheiden vier manieren waarop je taaldomeinen functioneel met elkaar kunt verbinden. Bij elk ontwerpprincipe leggen we uit hoe je daar zelf lessen bij kunt ontwerpen.
 1. Door een gemeenschappelijke focus te kiezen in de taaldomeinen
  Bijvoorbeeld: je focust op de structuur van een tekst bij zowel het lezen als het schrijven van teksten.
  Lees meer over het werken met een focus van instructie.
 2. Door zinvolle relaties te leggen tussen taaldomeinen
  Met zinvol bedoelen we logisch, intrinsiek. Je koppelt bijvoorbeeld een les taalbeschouwing of grammatica meteen aan een schrijf- of spreekles. Of je koppelt je woordenschatonderwijs direct aan je spellingsles. Deze domeinen hebben een intrisieke relatie met elkaar.
 3. Door taaldomeinen functioneel met elkaar te verbinden
  Met functioneel bedoelen we dat je het ene taaldomein nodig hebt of kunt gebruiken voor het andere taaldomein. Je laat leerlingen eerst teksten lezen over een onderwerp om hun voorkennis te activeren voordat je ze laat schrijven over dat onderwerp. Het lezen is dan functioeneel voor het schrijven.  

Daarnaast kun je de hele dag alert zijn, zodat je incidenteel kunt wijzen op samenhang. De hele lesdag door kun je werken aan meer samenhang, als je je bewust bent van de mogelijkheden. Ook als je bezig bent met een groepsgesprek rond de kruistochten bij geschiedenis, kun je leerlingen wijzen op de woordleerstrategieën (woordenschat) of op gespreksregels (mondelinge taalvaardigheid).

2. Een les uit de taalmethode aanpassen

Een taalmethode besteedt aandacht aan vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) en kennis over taal (spelling, woordenschat, grammatica, taalbeschouwing).
De meeste taalmethodes kiezen voor een thema per hoofdstuk. Binnen zo'n thema komen verschillende vaardigheden aan de orde. Maar vaak niet in samenhang. Toch kun je de samenhang tussen de taaldomeinen voor leerlingen expliciet kunt maken als je werkt met een taalmethode.

Binnenkort kun je hier suggesties downloaden hoe je dat kunt doen.