Lopende projecten

 

Sector

  • Po

Vakgebied

  • Nederlands

Vakinhoud

  • Schrijfvaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Mondelinge taalvaardigheid

Taalmethode

5-9-2017

Een taalmethode besteedt aandacht aan vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) en kennis over taal (spelling, woordenschat, grammatica, taalbeschouwing).

Vormen van samenhang

Er zijn verschillende vormen van samenhang denkbaar in een taalmethode. De meeste taalmethodes kiezen voor een thema per hoofdstuk. Binnen zo'n thema komen verschillende vaardigheden aan de orde.

Niet alle taalmethodes bieden ook lessen aan waarin samenhang tot uitdrukking komt door taaldomeinen vakinhoudelijk met elkaar te verbinden. Als je zelf je methodeles wat aanpast, is dat vaak wel mogelijk. Op deze pagina vind je binnenkort suggesties hoe je dat kunt doen.