Lopende projecten

 

Sector

  • Po

Vakgebied

  • Nederlands

Vakinhoud

  • Leesvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
  • Mondelinge taalvaardigheid

Taaldomeinen in samenhang

25-7-2017

“Leerlingen vinden losse lesjes vaak doodsaai en zien niet in wat ze eraan hebben”

“Leraren ervaren dat de tijd te kort is om alle vaardigheden diepgaand te behandelen. Er zou veel tijd- en leerwinst geboekt kunnen worden door vakonderdelen meer in samenhang aan te bieden.”

Uit onderzoek blijkt dat het effectief is om de verschillende taalvaardigheden en kennis over
taal in samenhang te onderwijzen. Maar hoe doe je dat? Deze website helpt je op weg.

Succescriteria voor het creëren samenhang

Om taalonderwijs samenhangender aan te bieden, is het belangrijk om vanuit de doelen te denken. Wat wil je kinderen leren? In welke samenhangende domeinen (lezen, schrijven, mondeling, taalbeschouwing..) kunnen ze deze kennis verwerven en toepassen? Deze criteria helpen daarbij:

  • Er moeten minimaal twee domeinen aan bod komen;
  • De gekozen 'focus van instructie' moet in beide domeinen bevorderd worden; 
  • Het is essentieel dat de samenhang expliciet gemaakt wordt voor leerlingen.

Voorbeeld ​

Stel, je geeft uitleg over de functie van verbindingswoorden. Dat is dan je 'focus van instructie'. Vraag leerlingen dan bij het lezen van een betoog op deze woorden te letten. En geef ze bij het schrijven van een eigen betoog expliciet de opdracht om die verbindingswoorden te gebruiken.