Lopende projecten

 

Sector

  • Po

Vakgebied

  • Nederlands
  • Rekenen
  • Maatschappijleer

Taalontwikkelend lesgeven in het po

25-7-2017
Taal mag geen struikelblok vormen om tot begrip van vakinhouden te komen. Werken aan taal kan dan ook niet beperkt blijven tot de taalles. Taalontwikkelend lesgeven gebeurt in alle lessen: tijdens de rekenles, de techniekles, de muziekles, ...Leraren die taalontwikkelend lesgeven:
  • houden in hun lessen en materialen rekening met het taalniveau van het leerlingen;
  • hebben aandacht voor het vak én voor taal;
  • bieden hun leerlingen manieren aan om zelf hun taalvaardigheid te vergroten.
Hoe kan je in een niet-taalles ook oog hebben voor de taalvaardigheidsontwikkeling van je leerlingen? Dat kan door ze te activeren, ze taalsteun en context te bieden: taalgericht onderwijs te geven.


Boeken

Zaakvakken en Taal: Twee vliegen in één klap!
Elsäcker, W. van, Damhuis, R., Droop, M. en Segers, E. 2010
Het boek beschrijft welke taalactiviteiten goed werken in het zaakvakonderwijs.  De activiteiten zijn gericht op mondelinge interactie, uitbreiding van de woordenschat, conceptuele ontwikkeling, begrijpend lezen van zaakvakteksten, zelf teksten schrijven en het gebruik van internet en webquests. Daarnaast kun je met het boek zelf een activiteitenreeks leren organiseren en plannen. In het boek staan direct bruikbare praktijkvoorbeelden beschreven van de activiteitenreeksen Middeleeuwen, Het hart en Natuurrampen.


Artikelen

Taal, denken en geschiedenis. Historisch redeneren met kinderen op de basisschool.
Damhuis, R., Vonk, A., Tammes, A.& Postma, G. in: Kleio 6, p. 4-9
Hoe zet je kinderen in het basisonderwijs aan tot historisch denken en redeneren? Door uitdagende gesprekken te voeren in de geschiedenisles, waarbij kinderen actief meedoen. 


Taal en Wetenschap en Techniek: TechYourFuture-Special in MeerTaal
speciale TechYourFuture-bijlage van het magazine over taal en onderwijs MeerTaal.

Ook rekenen heeft taal nodig.
Eerde, D. van & Vuurmans, A.C. InL: JSW, jrg. 2, p. 6-9
Rekenen kan niet zonder taal. In elke vorm van rekenonderwijs moeten procedures uitgelegd worden en daar komt taal bij kijken. Realistisch rekenonderwijs doet bovendien een beroep op interactie, waardoor taal een nog grotere rol speelt. Dit artikel bespreekt mogelijke taalvalkuilen. Hebben leerlingen je echt begrepen?