Lopende projecten

 

Sector

 • Po
 • Vo

Vakgebied

 • Nederlands

Vakinhoud

 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Taalbeschouwing

Leerplankundig thema

 • Samenhang

Samenhang in taal

17-7-2017

Samenhang in het taalonderwijs kan verschillende vormen aannemen: er kan sprake zijn van samenhang binnen het schoolvak Nederland en samenhang tussen taalonderwijs en de vakken.  

Samenhang binnen het taalonderwijs

Bij samenhang binnen vakken gaat het bijvoorbeeld om samenhang tussen de verschillende inhoudelijke deeldomeinen en vaardigheden binnen het schoolvak Nederlands (taalonderwijs op het po).

Informatie over deze vorm van samenhang:

 • Voor het po: taaldomeinen in samenhang

  Website over hoe je tot meer samenhang in je taallessen komt door taaldomeinen (lezen, schrijven, mondeling, taalbeschouwing...) met elkaar te verbinden in je lespraktijk. De site biedt achtergrondinformatie, praktische lesvoorbeelden en suggesties voor samenhangend taalonderwijs.

 • Voor het vo: geïntegreerd lezen en schrijven

  Website over geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs. De site is een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten Nederlands die meer samenhang in en tussen hun lees- en schrijflessen willen aanbrengen.

Samenhang tussen het taal- en vakonderwijs


Samenhang tussen vakken kan verschillende verschijningsvormen aannemen: van afstemming
tussen vakken waarbij de klassieke vakkenstructuur en de daaraan gekoppelde vaklessen gehandhaafd blijven tot aan volledig geïntegreerd onderwijs waarin de vakken als zodanig niet meer herkenbaar zijn.

Informatie over deze vorm van samenhang:

 • Voor het po: taal in de vakken

  Ook in het po vak- en taaldoelen worden gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. De site biedt informatie over bronnen en lesvoorbeelden.

 • Voor het vo: taalgericht vakonderwijs

  Bij taalgericht vakonderwijs wordt naast vakdoelen de taalvaardigheid expliciet benoemd. Uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Die vak- en taaldoelen worden gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. De drie begrippen context, interactie en taalsteun zijn de kapstokken voor taalgericht vakonderwijs die in publicaties daarover steeds terugkomen. De site biedt lesvoorbeelden en materialen voor taalgericht vakonderwijs in het vo. 

Contactpersoon