Lopende projecten

 

Sector

  • Vo

Vakgebied

  • Nederlands

Vakspecifiek thema

  • Referentiekader
  • Taalgericht vakonderwijs
  • Taalzwakke leerlingen
  • Samenhang lezen schrijven
  • Interactief Taalonderwijs

Reeks Studie en Onderzoek

6-8-2015

​De reeks Studie en Onderzoek bevat verslagen van kortlopend onderzoek dat uitgevoerd is binnen
het project Nederlands VO, en bedoeld om aanwijzingen op te leveren voor leerplanontwikkeling.

Contactpersoon