Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Beleid
Trefwoorden
  • Onderwijs2032
  • Taalspecialist
  • Taalcoördinator

Netwerken taal po adviseren Platform Onderwijs2032

3-12-2015

Wat is, met het oog op de toekomst, het meest de moeite waard om te leren? Met onder andere die vraag lanceerde Staatssecretaris Sander Dekker in februari vorig jaar het Platform Onderwi​js2032. Deze lancering vormde de start van de dialoogfase waarin het Platform een open maatschappelijke dialoog aanging met het veld, met vele brainstormsessies, bijeenkomsten, online bijdragen en adviesdocumenten tot gevolg.

Zowel in de dialoogfase als in de consultatiefase hebben de landelijke netwerken van taalcoördinatoren en taalspecialisten PO het Platform Onderwijs2032 van input voorzien bij hun opdracht tot het vormen van een visie op toekomstgericht onderwijs.

De dialoog: input leveren voor de eerste versie van het advies

Tijdens de discussieavond in de dialoogfase ging het vooral om het genereren van ideeën en adviezen voor het taalonderwijs van de toekomst. Er werd gesproken over vragen als: Welke kennis en taalvaardigheden hebben de leerlingen nodig in een geglobaliseerde wereld? Is taal als apart vak wel nodig? Voldoet het taalonderwijs nog? Moeten er nieuwe accenten gelegd worden?

De input van de landelijke netwerken voor taalspecialisten en taalcoördinatoren is samengevat in 'Advies in de dialoogfase netwerken taal po' en is aangeboden aan het Platform Onderwijs2032. Samen met tal van andere (online) reacties en ingezonden stukken is dit meegenomen als opbrengst van de dialoogfase.

Deze opbrengsten heeft het Platform verwerkt in het tussenrapport Het hoofdlijn advies: een voorstel dat op 1 oktober 2015 aan de staatsecretaris werd aangeboden.

De consultatie: reageren op het voorstel op hoofdlijnen

Met het verschijnen van Het hoofdlijn advies: een voorstel werd het onderwijsveld tijdens de consultatiefase opnieuw uitgenodigd om te reageren: waren de contouren van dit voorstel inderdaad wat betrokkenen bij het onderwijs voor ogen hebben met betrekking tot het onderwijs van de toekomst? In de consultatiefase in oktober vorig jaar kon op deze vraag via internet en via daarvoor georganiseerde bijeenkomsten geantwoord worden. Ook de landelijke netwerken voor taal in het basisonderwijs organiseerden een bijeenkomst waarin het voorstel van het Platform besproken werd. Het hieruit voortgekomen 'Advies in de consultatiefase netwerken taal po' is wederom aan het Platform aangeboden.

Half december 2015 zal het definitieve advies van het Platform Onderwijs2032 verschijnen. De verwachting is dat staatssecretaris Sander Dekker half januari 2016 met een beleidsreactie zal komen.

In het artikel Kern en keuze: het taalonderwijs in 2032 (in MeerTaal, 2015) bespreken Joanneke Prenger en Gerdineke van Silfhout de opbrengst van de discussieavond in de dialoogfase (brainstorm), het voorlopige voorstel van het Platform Onderwijs2032 en de reacties van de netwerken op dit voorstel in consultatiefase.