Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Doelen
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
  • Taalspecialist
  • Taalcoördinator

Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs

26-10-2015

LNT-carrousel-1.jpg

Netwerk van zo'n 1200 taalcoördinatoren, taalspecialisten en andere geïnteresseerden in het taal in het basisonderwijs! 

Het netwerk richt zich op en heeft belangstelling voor thema's uit de driehoek wetenschap, beleid en praktijk op het gebied van taalonderwijs op de basisschool. Het netwerk is:

  • een ontmoetingsplek voor mensen werkzaam of geïnteresseerd in het taalonderwijs op de basisschool: ervaringen uitwisselen, gebruik maken van elkaars deskundigheid.
  • een kennisplatform voor het delen van kennis en inzicht op het gebied van beleid, wetenschap en praktijk: gezamenlijk deskundigheid op te bouwen.
  • een aanspreekpunt dat adviezen of opinies kan verwoorden op het gebied van taal in het basisonderwijs: gezamenlijke standpunten formuleren. 
Bij het ontwikkelen en uitvoeren van taalbeleid op school speelt de taalcoördinator een cruciale rol. Daarom besteedt SLO aandacht aan vragen die bij taalcoördinatoren leven en aan actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor het werk van een taalcoördinator. Voor taalspecialisten die werkzaam zijn als onderwijsadviseur in het basisonderwijs is er tijdens netwerkbijeenkomsten veel aandacht voor actuele ontwikkelingen in het taalonderwijs, die vervolgens gekoppeld worden aan het werk van een taalspecialist.


Komende activiteiten

Lidmaatschap van het Landelijk Netwerk Taal

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het Landelijk Netwerk voor Taal in het basisonderwijs, dan kunt u gratis lid worden van het netwerk. Stuur dan een mail onder vermelding van het Landelijk Netwerk Taal naar LNT@slo.nl en vermeld daarin uw gegevens, functie en werkplek.

Als lid van het Netwerk ontvangt u regelmatig digitale nieuwsbrieven met relevante berichtgeving over taal in het basisonderwijs en wordt u uitgenodigd voor de landelijke netwerkdagen en andere brainstorm- en discussieavonden.

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor Tijdschrift Taal. SLO maakt dit tijdschrift in samenwerking met LOPON2 en EDventure. Het tijdschrift  is primair bedoeld voor onderwijsadviseurs en taalspecialisten van begeleidingsdiensten en opleiders taal van lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen, maar daarnaast ook interessant voor onderzoekers, taalcoöordinatoren, inspecteurs en uitgevers. Wie tot de doelgroep behoort en het tijdschrift in gedrukte vorm wenst te ontvangen kan zich aanmelden door een mail te sturen naar de redactie.

Verslagen van eerdere netwerkdagen

De netwerken bestaan beide al meerdere jaren. De verslagen van eerdere activiteiten zijn op deze pagina terug te vinden.  

 Nieuws

 

 

Verschenen: Tijdschrift Taal nr 11!52762htmlaspx18-1-2018 11:25:2162False
Verschenen: Tijdschrift Taal nr 10!15746htmlaspx18-1-2018 11:25:21178False
Verschenen: Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht15741htmlaspx18-1-2018 11:25:21208False

Contactpersoon

 Agenda

 

 

Gespreksavond mediagebruik en taalontwikkeling 29-1-2018 23:00:00http://nederlands.slo.nl/agenda-overzicht/gespreksavond-mediagebruik-en-taalontwikkelingGespreksavond mediagebruik en taalontwikkeling
Workshop meertaligheid: aandacht voor moedertalen | LNT13-3-2018 23:00:00http://nederlands.slo.nl/agenda-overzicht/workshop-meertaligheid-lntWorkshop meertaligheid: aandacht voor moedertalen | LNT
Netwerkdag voor taalcoordinatoren | LNT | Lezen!4-4-2018 22:00:00http://nederlands.slo.nl/agenda-overzicht/netwerkdag-voor-taalcoordinatoren-5april18Netwerkdag voor taalcoordinatoren | LNT | Lezen!