Alles over de examenprogramma's Nederlands4064922-2-2017 15:26:34161htmlFalseaspxOp deze pagina vindt u een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma. Website themapagina
Dyslexie1561022-2-2017 15:26:3464htmlFalseaspx​Dyslexie is door de jaren heen verschillend gedefinieerd. Momenteel is de definitie van de Gezondheidsraad (1995) gangbaar:Website themapagina
Formatief evalueren: de leerontwikkeling centraal bij taal 1560922-2-2017 15:26:345858htmlFalseaspxFormatief evalueren in het moedertaalonderwijs: weten waar een leerling staat, naar welke doelen hij toewerkt en hoe hij deze doelen kan bereiken. Website themapagina
Genredidactiek1561122-2-2017 15:26:34535htmlFalseaspx​Genredidactiek staat voor een onderwijsaanpak waarin leerlingen systematisch vertrouwd gemaakt worden met de communicatieve en conceptuele werking van teksten. Website themapagina
Geïntegreerd lezen en schrijven 4025422-2-2017 15:26:3482htmlFalseaspxSchrijven (en leren schrijven) vergroot de leesvaardigheid van leerlingen. En andersom blijkt het ook effectief om in het schrijfonderwijs gebruik te maken van de leesvaardigheid van leerlingen. Daarom: geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs. Website themapagina
Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs 1561322-2-2017 15:26:345057htmlFalseaspxThemasite van het landelijk netwerk voor taal in het basisonderwijs Website themapagina
Leerstoflijnen beschreven1561222-2-2017 15:26:34224htmlFalseaspxDe publicaties bevatten uitwerking van de referentieniveaus in inhoudelijke leerlijnen van groep 1 tot en met 8. Het gaat om alle domeinen en de niveaus 1F en 1SWebsite themapagina
Leesgesprekken in het basisonderwijs3530722-2-2017 15:26:34146htmlFalseaspxLeesgesprekken zijn een waardevolle aanvulling op bestaande toetsen en kunnen de leesontwikkeling van kinderen ondersteunen. Website themapagina
Reeks Studie en Onderzoek1561522-2-2017 15:26:3421htmlFalseaspxDe reeks Studies en Onderzoek bevat verslagen van kortlopend onderzoek dat uitgevoerd is binnen het project Nederlands VO, en bedoeld om aanwijzingen op te leveren voor leerplanontwikkeling.Website themapagina
Referentiekader taal1561622-2-2017 15:26:341294htmlFalseaspx​Sinds augustus 2010 is het referentiekader taal (en rekenen) wettelijk van kracht. Binnen het referentiekader zijn vier referentieniveaus omschreven en het is daarmee van toepassing op po, vo en mbo.Website themapagina