Alles over de examenprogramma's Nederlands4064924-3-2017 10:40:33241htmlFalseaspxOp deze pagina vindt u een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma. Website themapagina
Dyslexie1561024-3-2017 10:40:3383htmlFalseaspx​Dyslexie is door de jaren heen verschillend gedefinieerd. Momenteel is de definitie van de Gezondheidsraad (1995) gangbaar:Website themapagina
Formatief evalueren: de leerontwikkeling centraal bij taal 1560924-3-2017 10:40:336314htmlFalseaspxFormatief evalueren in het moedertaalonderwijs: weten waar een leerling staat, naar welke doelen hij toewerkt en hoe hij deze doelen kan bereiken. Website themapagina
Genredidactiek1561124-3-2017 10:40:33554htmlFalseaspx​Genredidactiek staat voor een onderwijsaanpak waarin leerlingen systematisch vertrouwd gemaakt worden met de communicatieve en conceptuele werking van teksten. Website themapagina
Geïntegreerd lezen en schrijven 4025424-3-2017 10:40:3394htmlFalseaspxSchrijven (en leren schrijven) vergroot de leesvaardigheid van leerlingen. En andersom blijkt het ook effectief om in het schrijfonderwijs gebruik te maken van de leesvaardigheid van leerlingen. Daarom: geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs. Website themapagina
Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs 1561324-3-2017 10:40:335369htmlFalseaspxThemasite van het landelijk netwerk voor taal in het basisonderwijs Website themapagina
Leerstoflijnen beschreven1561224-3-2017 10:40:33260htmlFalseaspxDe publicaties bevatten uitwerking van de referentieniveaus in inhoudelijke leerlijnen van groep 1 tot en met 8. Het gaat om alle domeinen en de niveaus 1F en 1SWebsite themapagina
Leesgesprekken in het basisonderwijs3530724-3-2017 10:40:33186htmlFalseaspxLeesgesprekken zijn een waardevolle aanvulling op bestaande toetsen en kunnen de leesontwikkeling van kinderen ondersteunen. Website themapagina
Reeks Studie en Onderzoek1561524-3-2017 10:40:3380htmlFalseaspxDe reeks Studies en Onderzoek bevat verslagen van kortlopend onderzoek dat uitgevoerd is binnen het project Nederlands VO, en bedoeld om aanwijzingen op te leveren voor leerplanontwikkeling.Website themapagina
Referentiekader taal1561624-3-2017 10:40:331509htmlFalseaspx​Sinds augustus 2010 is het referentiekader taal (en rekenen) wettelijk van kracht. Binnen het referentiekader zijn vier referentieniveaus omschreven en het is daarmee van toepassing op po, vo en mbo.Website themapagina