Lopende projecten

 

Sector
  • Vo
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Vaardigheden
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Beoordelen van schrijfvaardigheid
Trefwoorden
  • Onderzoek

The Process Writing Approach: a Meta analysis

26-11-2015

​Graham, S. & Sandmel, K. (2011). The process Writing Approach: A Meta-Analysis. The journal of Educational Research, 104, 396-407.

​De procesgerichte benadering is een van de meest gepropageerde didactische aanpakken voor het schrijfonderwijs. In dit artikel wordt verslag gedaan van 29 (quasi)experimentele studies waarin het effect van deze aanpak onderzocht is. Gekeken is of de schrijfprestaties en de motivatie voor schrijven van leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs verbetert als gevolg van procesgerichte schrijfinstructie. Daarnaast is gekeken of er positieve effecten zijn voor de groep zwakke schrijvers. De resultaten laten zien dat procesgericht schrijfonderwijs een effectieve aanpak is in het reguliere onderwijs. Significant positieve effecten werden niet gevonden voor schrijfmotivatie en de schrijfprestaties van zwakke schrijvers.

Contactpersoon