Lopende projecten

 

Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Wiskunde
 • Alle moderne vreemde talen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Bewegen en sport
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Toetsing
Trefwoorden
 • Formatieve evaluatie
 • feedback

The power of feedback

10-1-2017

‚ÄčHattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81-112.

Feedback is van zeer grote invloed op het leren en op wat men uiteindelijk bereikt, zowel positief als negatief. De auteurs laten zien dat, hoewel feedback een van de belangrijkste factoren bij het leren is, het type feedback en de manier waarop die wordt gegeven verschillend uit kan pakken. Zij bespreken specifieke eigenschappen en omstandigheden die feedback effectief maken, bijvoorbeeld positieve en negatieve feedback en de timing van feedback. Ook krijgt de lezer suggesties aangereikt voor het gebruik van feedback en om de effectiviteit ervan in de klas te vergroten.