Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Vakintegratie

En nu in rekentaal! Talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas.

31-7-2017

​Smit, J. (2014). En nu in rekentaal! Talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas. Levende Talen Tijdschrift, 15(3), 28-37.

​​In dit artikel wordt een promotieonderzoek samengevat naar de volgende vraag: Hoe kunnen leerkrachten in meertalige basisschoolklassen leerlingen ondersteunen bij het leren van taal die nodig is voor rekenen-wiskunde? 

Leerlingen lieten door de taalgerichte aanpak – zowel de taalgerichte lessen als het bieden van scaffolding-strategieën door de leerkracht – substantiële vooruitgang zien in het beoogde curriculumgenre voor lijngrafieken

Contactpersoon