Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
  • Alle moderne vreemde talen
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek

Taalprikkels. Korte activiteiten voor elke taalles

10-6-2016

​Olijhoek, V., Valk, A. (2016) Taalprikkels. Korte activiteiten voor elke taalles. Bussum: Coutinho

ISBN

9789046905173

​Elke taaldocent krijgt ermee te maken: die momenten in de les dat de aandacht van de groep inzakt, ondanks alle goede voorbereidingen. Dan is het tijd om de boel even wakker te schudden!

Taalprikkels biedt een handige verzameling van 60 prikkelende taalactiviteiten die kunnen worden ingezet om de groep snel op te frissen. De activiteiten duren 5 tot 15 minuten, zijn methodeonafhankelijk. Ze vergen geen of zeer weinig voorbereiding. Elke twee pagina’s bevat een activiteit: een omschrijving in één zin, gevolgd door welke voorbereiding je moet doen, een stapsgewijze beschrijving met een illustratie en een of meer tips. Met symbolen wordt aangegeven welke vaardigheid je oefent, vanaf welk ERK-niveau in de doeltaal de activiteit mogelijk is, bij welk groepsgrootte deze past en of hij geschikt is als kennismakingsspel. De lijst voor in het boek maakt het gemakkelijk om een passende activiteit uit te zoeken.

Contactpersoon