Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Gesprekken
 • Spreken
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Woordenschat
 • Grammatica
 • Spelling
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
Trefwoorden
 • lezen
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Literatuur
 • Onderzoek
 • Taalbeschouwing
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalonderwijs

Het taalonderwijs Nederlands onderzocht.

20-11-2015

​Bonset, H. & Hoogeveen, M. (2013. Het taalonderwijs Nederlands onderzocht. Tijdschrijft Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs 4(6), 40-50.  

In deze publicatie beantwoorden de auteurs vragen als: lezen leerlingen steeds minder in hun vrije tijd? Leren leerlingen betere teksten te schrijven als je ze schrijfstrategieën bijbrengt? Hoe vergroten we de woordenschat van de leerlingen? Dergelijke vragen leven bij leerkrachten en anderen in het basisonderwijs. Aan de beantwoording ervan kan wetenschappelijk onderzoek een bijdrage leveren. Maar dan moet dat onderzoek wel toegankelijk gemaakt zijn. In het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht is het wetenschappelijk onderzoek geïnventariseerd dat sinds 1969 in Nederland en Vlaanderen is gedaan naar taal in het primair onderwijs.

Twee conclusies die de auteurs doen zijn:

 • Voor alle domeinen geldt dat er sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw nagenoeg geen doelstellingenonderzoek is verricht.
 • Bovendien is er nauwelijks zicht op hoe methoden het onderwijsaanbod voor schrijven, begrijpend lezen, leesbevordering, spelling, woordenschat, taalbeschouwing en mondelinge vaardigheden sturen.