Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Vakintegratie

Taalonderwijs; een kwestie van ontkavelen

25-7-2017

​Schooten, E. J. van & Gelderen, A. J. S. van (2011). Taalonderwijs; een kwestie van ontkavelen. Rotterdam: Rotterdam University Press.

​In dit boek wordt beschreven hoe het taalonderwijs is verkaveld in verschillende vakgebieden en hoe taalonderwijs terugkomt in verschillende vakken. Het geeft handvatten hoe met deze verkaveling om te gaan en hoe deze effectief te benutten. 

Het boek is opgedeeld in twee hoofdstukken. In de eerste wordt beschreven hoe taalvaardigheid kan worden gestimuleerd in het hedendaagse verkavelde taalonderwijs. Het tweede hoofdstuk gaat specifiek in op de rol van het onderwijs in lezen en schrijven in het hedendaagse onderwijs en hoe dit samen kan gaan met andere vakken en vakgebieden.