Lopende projecten

 

Sector

  • Vo

Vakgebied

  • Nederlands

Vakinhoud

  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden

Leerplankundig thema

  • Curriculummonitoring & -evaluatie

Taalbeleid op de rails

31-7-2017

​Westdorp, A. M. (2011). Taalbeleid op de rails. Levende Talen Magazine, 98(7), 24-27.

​In dit artikel wordt een effectieve aanpak van een middelbare school voor taalbeleid beschreven. Zij gebruiken voortrekkers in elk team die elk aandacht besteden aan een specifiek taalprobleem.