Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
  • Vakintegratie

Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs

26-7-2017

Prenger, J. (2009). Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

​​In dit proefschrift is de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs onderzocht. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de rol van taal bij wiskundeonderwijs.

De onderzoeksresultaten laten zien dat taalvaardigheid en tekstbegrip belangrijk zijn in het wiskundeonderwijs. Het is daarom van belang dat wiskundedocenten oog hebben voor de talige aspecten van het wiskundeonderwijs en aandacht besteden aan taalvaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol in het wiskundeonderwijs mee te kunnen doen.

Contactpersoon