Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
  • Wetenschap en technologie
Vakinhoud
  • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Vakspecifiek thema
  • Taalgericht vakonderwijs

Taal in de context van wetenschap en technologie

28-7-2016

Scharten, R. & Levie, A. (Red.) (2016). Taal in de context van W&T; Tien voorbeelden van concrete lessen voor het basisonderwijs waarbij w&t en taal worden geïntegreerd​. Den Haag: Platform Beta Techniek.

​​Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de onwikkeling van taal kan ook in vele verschillende settings worden gestimuleerd. Door met w&t aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd w&t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden ontwikkeld. Deze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep.