Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
  • Landelijk beleid
  • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Taal, onderwijs en de samenleving. De kloof tussen beleid en realiteit.

4-1-2016

Blommaert, J. & P. Van Avermaet (2008). Taal, onderwijs en de samenleving. De kloof tussen beleid en realiteit. Berghem: Epo.

ISBN

9789064454851

Het essay is een reactie op uitspraken van het ministerie en gericht aan allen die ge├»nteresseerd zijn in recente beleidsontwikkelingen inzake taal in het onderwijs. De genoemde ontwikkelingen bouwen volgens de auteurs voort op een oude traditie, en worden aangezwengeld door zwakke resultaten voor het Vlaamse onderwijs in een internationaal onderzoek. Dat er een taalprobleem is, valt niet te ontkennen, zo stellen de auteurs. Dat er alleen maar een taalprobleem is, is echter volkomen onjuist. En dat het probleem van leerachterstanden hoofdzakelijk een taalprobleem zou zijn, of dat er constant een taalprobleem als verklaring moet gezocht worden, is volgens de auteurs ook onjuist. De respons van de Minister toont volgens hen aan hoe zeer men zich in Vlaanderen blindstaart op taal, en hoe fout die visie op taal wel is. Het probleem ontstaat volgens hen wanneer men deze ideologische visie op taal gaat zien als de realiteit van taal, wanneer men taal-ideologie gaat verwarren met taalrealiteit.