Lopende projecten

 

Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Vakintegratie

‘Een spiekbriefje leren maken?!’ Sommige schoolboeken zijn gewoon te moeilijk.

31-7-2017

​Toorenaar, A. & Rijlaarsdam, G. (2007). ‘Een spiekbriefje leren maken?!’ Sommige schoolboeken zijn gewoon te moeilijk. Levende Talen Magazine, 94(2), 17-19.

​​Dit onderzoek beschrijft een experiment om na te gaan hoe het vak Nederlands kan ondersteunen bij het omgaan met schoolboeken die vaak te moeilijk zijn voor vmbo'ers. 

Opvallende resultaten uit vragenlijsten en leerlinginterviews achteraf waren dat leerlingen het maken van samenvattingen (en spiekbriefjes!) als een zinvolle en nuttige leeractiviteit zien. Tijdens de lessen Nederlands gaven ze aan dat ze het zeker goed vonden om zelf vragen te moeten bedenken. Ze bleken ook goed in staat te zijn aan te wijzen waar naar hun smaak de schrijvers van de lesboeken de fout ingingen.