Lopende projecten

 

Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Vmbo bovenbouw
  • Mbo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen
  • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
  • Beoordelen van schrijfvaardigheid

Schrijven van 1F naar 2F

24-8-2015

​Jansma, N. & Leenders, E. (2012). Schrijven van 1F naar 2F. Enschede: SLO.

​SLO heeft in samenwerking met vmbo-scholen een leerlijn schrijfvaardigheid uitgezet. Deze publicatie bevat een voorbeeld van een opdrachtenlijn voor schrijven van niveau 1F naar niveau 2F van het Referentiekader taal. Dit voorbeeld is tot stand gekomen door vier schrijfopdrachten van verschillende leerlingen te analyseren. Deze analyse geeft belangrijke informatie over wat er aan de schrijfproducten verbeterd kan worden. Hulpmiddel hierbij is een checklist die de docent kan gebruiken bij het optimaliseren van het didactische proces.

Contactpersoon