Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
  • Mens en natuur (leergebied)
  • Mens en maatschappij (leergebied)
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
  • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid
  • Genredidactiek
  • Beoordelen van schrijfvaardigheid

School discourse; Learning to write across the years of schooling

28-10-2015

‚Äč Christie, F., & Derewianka, B. (2008). School Discourse. Learning to write across the years of schooling. London / New York: Continuum International Publishing Group.

ISBN

978-0-8264-9992-9

Contactpersoon