Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen

School discourse. Learning to write across the years of schooling.

24-7-2017

​Christie, F. & Derewianka, B. (2008). School discourse. Learning to write across the years of schooling. London/ New York: Continuum International Publishing Group.

ISBN

9781441132208

​​​​In dit boek wordt onderzoek naar schrijfvaardigheid op verschillende leeftijden samengevoegd. Dit boek geeft een overzicht van de schrijfontwikkeling van kinderen van 5 jaar oud tot 18 jaar oud en geeft inzicht in de opbouw van een goed schrijfcurriculum.

Het laat zien waar de cruciale momenten zitten in de schrijfontwikkeling en waar grote veranderingen plaats vinden. Hierdoor geeft het inzicht aan iedereen die zich bezighoudt met schrijfonderwijs op zowel de basisschool als in het voortgezet onderwijs.

Contactpersoon