Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
 • Hbo
 • Wo
Vakgebied
 • Fries
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Beoordelen van schrijfvaardigheid
 • Genredidactiek
 • Taalgericht vakonderwijs

School Discourse; Learning to write across the years of schooling

2-12-2015

​Christie, F. & Derewianka, B. (2008). School Discourse: Learning to write across the years of schooling. London/ New York: Continuum International Publishing Group.

ISBN

978-0-8264-9992-9

​Dit boek is interessant voor iedereen die betrokken is bij de schrijfprestaties van kinderen op school van vier tot achttien, en met name voor studenten en ondezoekers in de toegepaste taalkunde en onderwijskunde.

Naar de ontwikkeling van het schrijven wordt veel onderzoek gedaan, maar meestal is het gericht op het schrijven van kinderen op een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld aanvankelijk schrijven, schrijven in de laastte klassen van het primair onderwijs of in het voortegzet onderwijs. Christie & Dereianka baseren zich op uitvoerig onderzoek in primair en voortgezet onderwijs om het ontwikkelingstraject op te sporen van leerlingen van vijf á zes jaar tot aan achttien jaar. Ze schetsen - met gebruikmaking van een omvattende functionele taalkunde  - veranderingen in deontwikkeling van het schrijven in drie belangrijke onderdelen van het curriculum: Engels, geschiedenis en science, als de leerlingen groeien van de vroege kinderyijd, naar de late kindertijd naar de adolescentie en volwassenheid.

Het boek houdt rekening met de eigenaardigheden van verschillende stadia van het curriculum, door het samenspel te bespreken van leerdoelen, didactiek en de veranderingen die leerlingen ondergaan in hun ontwikkeling als ze ouder worden. Het boek onderzoekt ook hoe voor een groeiende kennis in verschillende leergebieden nodig is dat de leerling verschillende vakspecifieke taalvaardigheden leert beheersen. Ook de didactische consequenties van de bevindingen komen aan bod.

Contactpersoon