Lopende projecten

 

Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Vakintegratie
  • Onderzoek / Evaluatie

Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs (SALEVO); Effectiviteit voor verschillende typen leerlingen.

31-7-2017

​Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. (2016). Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs (SALEVO); Effectiviteit voor verschillende typen leerlingen. Levende Talen  Tijdschrift, 17(2), 38-49.

​​Met het oog op discrepantie tussen de leesvaardigheid van leerlingen en de teksten die gelezen moeten worden bij de zaakvakken is de effectiviteit van een interventie waarbij leerlingen samenwerkend lezen bij de zaakvakken onderzocht.

Vooral de meisjes en de sterkere lezers hadden baat bij de leesinterventie. In vergelijking met de leerlingen uit de controleklassen vergrootten zij hun tekstbegrip, kennis van connectieven en metacognitieve kennis over tekststructuren en leesstrategieën.