Lopende projecten

 

Sector
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Gymnasium
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Luistervaardigheid
 • Gesprekken
 • Spreken
 • Schrijfvaardigheid
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Genredidactiek
 • Taalgericht vakonderwijs

Redeneren en formuleren bij mens- en maatschappijvakken. Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs

14-8-2018

​Elzen, M. den, Oorschot, F., Visser, A., Leeuw, B. van der & Meestringa, T. (2018). Redeneren en formuleren bij mens- en maatschappijvakken. Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO

Deze publicatie biedt leraren handvatten om leerlingen te ondersteunen bij het leren hanteren van de taal van de mens- en maatschappijvakken. Voor alle leerlingen is de taal van die vakken namelijk een nieuwe taal die geleerd moet worden. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces.
De brochure is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de mens- en maatschappijvakken. De inhoud is als volgt:

1. Een taalkundige kijk op vakteksten, waarin het begrippenapparaat wordt geïntroduceerd. Welke aspecten kun je aan vaktaal onderscheiden en welke redeneerwijzen (genres) zijn specifiek voor de mens- en maatschappijvakken?

2. Kenmerkende redeneerwijzen Beschrijving en Verklaring. Wat is kenmerkend voor de taal van de mens- en maatschappijvakken en welke taalmiddelen (woorden en zinnen) worden vaak gehanteerd?

3, 4 en 5. Vaktaal leren gebruiken bij resp. aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Wat staat er in kerndoelen en eindtermen over het gebruik van vaktaal in deze vakken? Hoe zien we dat terug in schoolboeken en in hoeverre zijn examenkandidaten in staat correcte antwoorden te formuleren op verklarende vragen?

6. Suggesties voor de praktijk. Hoe kun je taalsteun bieden aan leerlingen die zich het vak en de vaktaal proberen eigen te maken? Wat is de rol van samen lezen en samen formuleren?