Lopende projecten

 

Sector
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Gymnasium
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
 • Begrijpend lezen
 • Luistervaardigheid
 • Gesprekken
 • Spreken
 • Taalbeschouwing
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Genredidactiek
 • Taalgericht vakonderwijs

Redeneren en formuleren bij kunstvakken. Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs.

14-8-2018

​Marsman, P., Leeuw, B. van der & Meestringa, T. (2018). Redeneren en formuleren bij kunstvakken. Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO

​Deze publicatie biedt leraren handvatten om leerlingen te ondersteunen bij het leren hanteren van de taal van de kunstvakken. Voor alle leerlingen is de taal van dat schoolvak namelijk een nieuwe taal die geleerd moet worden. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces.
De publicatie is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de kunstvakken. De inhoud is als volgt:

1. Een taalkundige kijk op vakteksten, waarin het begrippenapparaat wordt geïntroduceerd. Welke aspecten kun je aan vaktaal onderscheiden en welke redeneerwijzen (genres) zijn specifiek voor de kunstvakken?

2. Kenmerkende redeneerwijzen Procedure, Beschrijving en Respons. Wat is kenmerkend voor de taal van de kunstvakken en welke taalmiddelen (woorden en zinnen) worden vaak gehanteerd?

3. Vaktaal leren gebruiken. Wat staat er in kerndoelen en eindtermen over de ontwikkeling van vaktaal in de kunstvakken? In hoeverre zijn examenkandidaten in staat met vaktaal te reageren op kunstwerken?

4. Suggesties voor de praktijk. Hoe kun je taalsteun bieden aan leerlingen die zich het vak en de vaktaal proberen eigen te maken? Wat is de rol van samen lezen en samen formuleren?