Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Landelijk beleid
 • Professionalisering
 • Omgaan met verschillen
 • Leerlingkenmerken
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
Trefwoorden
 • Sociaal-culturele factoren
 • PIRLS
 • NT1
 • Linguïstische factoren
 • Leesvaardigheid
 • Begripsprocessen
 • nt2

Reading literacy achievement in the primary grades: The role of sociocultural and linguistic diversity

26-10-2015
Netten, A. A. R. (2014). Reading literacy achievement in the primary grades: The role of sociocultural and linguistic diversity. Expertisecentrum Nederlands.
ISBN

978 90 77529 423

​In haar onderzoek richt Netten zich op de invloed van sociaal-culturele en linguïstische diversiteit op leesvaardigheid. In de hedendaagse informatiemaatschappij is leesvaardigheid essentieel voor het behalen van economisch en sociaal succes. Met het PIRLS-onderzoek (Progress in International Reading Literacy Study) wordt in meer dan 40 landen wereldwijd onderzocht welke factoren thuis en op school samenhangen met leesvaardigheid. Andrea Netten heeft met behulp van PIRLS-2001, -2006 en -2011 gegevens de Nederlandse situatie nader onderzocht. Haar onderzoek leidt tot meer inzicht in de factoren die kunnen leiden tot succesvolle leesprestaties.

De resultaten van haar onderzoek tonen een significante daling van de gemiddelde leesvaardigheid van groep 6 leerlingen in de afgelopen tien jaar. Daarnaast is de achterstand die leerlingen met Nederlands als tweede taal op Nederlandstalige leerlingen hebben in het afgelopen decennium nauwelijks verminderd. Om het leesvaardigheidsniveau van leerlingen te verbeteren moeten hervormingen van het onderwijsbeleid in Nederland zich richten op drie aspecten: (1) beginnende geletterdheid, (2) hogere-orde begripsprocessen, door middel van het aanleren van leesstrategieën en (3) het schoolklimaat, waarbij ook de motivatie van leerlingen van groot belang is.