Lopende projecten

 

Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VO-HO

Praktisch Nederlands

31-7-2017

​​Oudakkers, M. & Groenendijk, R. (2010). Praktisch Nederlands. Levende Talen Magazine, 97(2), 4-8.

​​In dit artikel wordt bekeken of het schoolvak Nederlands kan worden verbeterd en beter aan kan sluiten op vervolgonderwijs als wordt samengewerkt tussen docenten Nederlands en taal- en communicatietrainers uit het bedrijfsleven. 

Taal- en communicatietrainers hebben goed zicht op de kansen die het voortgezet onderwijs laat liggen. Zij zijn degenen die in het ‘leven na school’ te maken krijgen met een nog altijd grote vraag naar scholing in praktische taalvaardigheid. Omdat ook het hoger onderwijs klaagt over de taalvaardigheid van hun nieuwe studenten, kan het voortgezet onderwijs veel opsteken van de inzichten die taaltrainers kunnen geven. Hoewel de verschillen wat doelgroep betreft groot zijn, kan het onderwijs beter bij de arbeidsmarkt aansluiten door open te staan voor geluiden uit de trainingswereld en het bedrijfsleven. 

Contactpersoon