Lopende projecten

 

Positie jeugliteratuur in het voortgezet onderwijs

17-11-2016

​DUO Market Reseach (2009). Positie jeugliteratuur in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Stichting Lezen

​Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de plaats die jeugdliteratuur inneemt binnen het vak Nederlands in de onderwbouw van het voortgezet onderwijs. Op basis van zes diepte-interviews is een vargenlijst ontwikkeld die is ingevuld door 77 sectievoorzitters en 117 docenten Nederlands. De opbrengsten zijn als volgt weer te geven:

  • 12 % van de tijd wordt besteed aan jeugliteratuur en docenten vinden het belangrijk dat dit gebeurt voor leesplezeir, taal- en algemen ontwikkeling en begrijpend lezen;
  • het vullen van het leesdossier krijgt veel aandacht en de methode wordt over het algemeen gevolgd;
  • er zijn favourite boeken van Oomen, Slee, Stoffels, beckman en De Vries, maar poëzie krijgt weinig tijd;
  • bij de lesvoorbereiding wordt internet (jongejuty.nl; leesplein.nl; enzovoort) het meest geraadpleegd;
  • eerstegraders besteden in de opleiding mider tijd en in de praktijk meer tijd aan literatuuronderwijs dan docenten met een tweedegraadsopleiding;
  • literatuur tekt niet zwaar mee en het is uit dit onderzoek niet duidelijk geworden hoe de leerlingen hierop worden beoordeeld;
  • docenten willen meer aabdacht geven aan jeugdliteratuur en hebben behofet aan actuele verwerkingsopdrachten.