Lopende projecten

 

Sector
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Spelling
Leerplankundig thema
 • Leerlijn
 • Omgaan met verschillen
 • Maatwerk
 • Inhouden
 • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
 • Referentiekader

Opbrengstgericht Spellen

8-9-2015

​SLO (z.d), Opbrengstgericht werken aan spelling. Geraadpleegd op 8 september 2015, van http://opbrengstgerichtspellen.slo.nl/

Op deze website vindt u informatie over opbrengstgericht werken bij spelling. De website bestaat uit:

 • Algemene informatie over opbrengstgericht onderwijs: wat is dat en waar komt het vandaan? U vindt hier informatie over opbrengstgericht werken en de evaluatieve cyclus. Ook wordt achtergrondinformatie aangereikt over leerlinggegevens en toetsgegevens.
 • Een quickscan spellingonderwijs om uw school de maat te nemen. U kunt deze quickscan downloaden en op uw school gebruiken om na te gaan hoe uw spellingonderwijs ervoor staat en waar mogelijke verbeterpunten liggen.
 • Een stappenplan in drie cycli:
  • de schoolcyclus bestaat uit 6 stappen om meer opbrengstgericht spellingonderwijs op schoolniveau te realiseren;
  • de groepscyclus bestaat uit 5 stappen om meer opbrengstgericht spellingonderwijs op het niveau van de groep te realiseren;
  • de leerlingcyclus bestaat uit 4 stappen om meer opbrengstgericht spellingonderwijs op het niveau van de individuele leerling te realiseren.
 • Verwijzingen naar links en literatuur op het gebied van opbrengstgericht werken en spelling.